Lucas 1,39-56

 


Loflied van twee vrouwen

39
In die dagen stond Maria op
en trok zij met spoed naar het gebergte
naar de stad van Juda.
40
Zij kwam binnen in het huis van Zacharias
en begroette Elisabeth.
41
Het geschiedde, toen Elisabeth de groet van Maria hoorde,
dat het kind opsprong in haar schoot
en Elisabeth raakte vervuld van heilige geest.
42
Ze slaakte een luide kreet en zei:
Gezegend ben jij onder de vrouwen
en gezegend de vrucht van je schoot.
43
Vanwaar valt mij dit toe
dat de moeder van mijn heer naar mij toekomt?
44
Want zie!
Toen het geluid van je groet in mijn oren klonk
sprong het kind uit pure vreugde op in mijn schoot!
45
Gelukkig zij die vertrouwd heeft dat vervuld zal worden
wat tot haar vanwege de heer is gesproken.
 
46
Maria zei:
Groot maakt mijn ziel de heer
47
en verheugd is mijn geest over God,
mijn bevrijder,
48
omdat hij heeft omgezien naar de vernedering van zijn dienares,
want zie!
van nu af zullen mij alle generaties prijzen,
49
omdat hij mij grote dingen heeft gedaan, de krachtige;
en heilig is zijn naam,
50
zijn ontferming is van geslacht op geslacht
voor hen die hem vrezen.
51
Kracht betoont hij met zijn arm,
hij verstrooit de hoogmoedigen in het denken van hun hart,
52
hij stoot machtigen van tronen
en hij verhoogt vernederden,
53
hongerigen vervult hij met goederen
en rijken stuurt hij leeg weg.
54
Hij maakt zich meester van Israƫl, zijn knecht,
om zijn ontferming te gedenken,
55
zoals hij sprak tot onze vaderen,
tot Abraham en tot zijn zaad
tot in eeuwigheid.
 
56
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar
en keerde toen terug naar haar huis.
Scroll naar boven