Lucas 18,9-14

 


9
Hij vertelde ook tegen sommigen
die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren
en die de anderen geringschatten, deze gelijkenis:
10
Twee mensen gingen op naar het heiligdom om te aanbidden.
De één Farizeeër, de ander tollenaar.
11
De Farizeeër, stond en bad bij zichzelf deze dingen:
God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen:
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook zoals deze tollenaar.
12
Ik vast twee keer in de week,
ik geef tienden van alles wat ik verwerf.
13
De tollenaar stond ver af,
hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel,
maar sloeg op zijn borst en zei:
God wees mij zondaar genadig.
14
Ik zeg u: deze daalde gerechtvaardigd af naar zijn huis,
maar die ander niet.
Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden,
maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.
Scroll naar boven