Lucas 17,11-17

 


Een aanstootgevend verhaal, waarin de overwinning van de Egyptische ziekte verbonden wordt met een bevrijde allochtoon

11
Toen1 gebeurde dit,
terwijl hij op weg was naar Jeruzalem:
hij ging midden tussen Samaria en Galilea door!2
12
En toen hij een bepaald dorp binnenging,
kwamen hem tien mannen3 tegemoet met de Egyptische ziekte4,
die in de verte bleven staan.
13
En toen5 verhieven ze hun stem, ze zeiden:
Jezus, meester,
ontferm6 u over ons!
14
En hij zag hen,
en toen7 zei hij tegen hen:
Ga op weg8,
toon jezelf aan de priesters!
Toen gebeurde dit,
terwijl zij9 daar heen gingen:
zij werden gereinigd!
15
Maar één van hen —
toen hij zag dat hij genezen was,
keerde hij terug,
terwijl hij met luide stem God eerde.
16
Hij liet zich op `t gezicht vallen, aan zijn voeten,
terwijl hij hem dankte —
en hij was een Samaritaan…!
17
Jezus reageerde zo, hij zei:
Zijn niet die tien gereinigd?
Die negen — waar zijn ze?
 

Noten

  1. vertaling van `kai´↩︎

  2. zo probeer ik het opvallende van `kai autos´ en van de geografische aanduiding te vertalen; zie de uitleg daarvan in `Lukas, de Jood´ van Will Barnard en Peter van ´t Riet (Kok 1984), h. 6; ook in de aantekening bij deze passage in de vertaling van Oosterhuis en Van Heusden (Skandalon, 2007)↩︎

  3. de NBV vertaalt `mensen´, maar dat staat er niet; voor `mens´ heeft het Grieks een ander woord beschikbaar, evenals dat in onze taal het geval is↩︎

  4. ik volg de uitleg van `lepros´ door Dirk Monshouwer in `Het hart van de Torah´ (Kok, 1997), h. IX)↩︎

  5. weer de vertaling van `kai´↩︎

  6. de NBV vertaalt: heb medelijden met ons; zich ontfermen over is echter wat anders dan medelijden hebben met: het betonen van ontferming is een daad die gesteld wordt, medelijden blijft hangen in het gevoel↩︎

  7. weer de vertaling van `kai´ — bewust zo om het verhaal te vertragen en alle nadruk te leggen op het `zien´ en de aandacht van Jezus voor deze mannen en het bijzondere van wat volgt↩︎

  8. bewust hetzelfde woord als gebruikt voor Jezus´ reis naar Jeruzalem in vs. 11↩︎

  9. 4 woorden parallel met vs. 11↩︎

Scroll naar boven