Jesaja 1,18-26

 


18
Kom toch hier en laten we een rechtsgeding houden, zegt JHWH.
Al waren jullie zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.
Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
19
Als jullie gewillig zult luisteren, zullen jullie het goede der aarde eten.
20
Maar als jullie weigeren en je verzetten, zullen jullie door het zwaard gegeten wórden
want de mond van JHWH heeft gesproken.
 
21
Hoe is de betrouwbare veste tot hoer geworden.
Zij was vervuld van rechtdoen en gerechtigheid bleef er overnachten.
Maar nu: moordenaars!
22
Uw zilver is enkel legering,
uw edele wijn vermengd met water.
23
Uw vorsten rebelleren en zijn vrienden van de dieven.
Allen houden van steekpenningen en zijn uit op geschenken.
De wezen doen zij geen recht en het twistgeding van de weduwe komt er bij hen niet door.
 
24
Daarom, spreuk van Jhwh van de hemelse legers, de machtige van Israël:
O, ik ga verhaal halen bij mijn benauwers en mij wreken op mijn vijanden.
25
Ik keer mijn hand tegen u.
Ik zal uw zilverlegering als met loog uitzuiveren en alle looddelen verwijderen.
26
Ik laat uw rechters functioneren als in het begin,
en uw raadslieden als in de aanvang.
Daarna zal men u noemen:
Rechtvaardige stad, betrouwbare veste.
Scroll naar boven