Deuteronomium 30,9-14

 


9
JHWH, jouw god, zal je overvloedig doen zijn
in al wat je hand doet:
in de vrucht van je schoot
en in de vrucht van je vee
en in de vrucht van je akker ten goede.
Want JHWH zal omkeren
om zich te verheugen over jou ten goede
zoals Hij zich verheugde over je vaderen.
10
Voorwaar, hoor naar de stem van JHWH, jouw god
door zijn geboden en voorschriften in acht te nemen,
die geschreven zijn in dit boek van onderwijzing.
Voorwaar, keer om naar JHWH, jouw god
met heel je hart en heel je ziel.
11
Want dit gebod dat ik je vandaag gebied
is niet moeilijk voor jou en het is niet ver.
12
Niet in de hemel is het,
zodat je zou moeten zeggen:
wie zal voor ons omhooggaan naar de hemel
en het voor ons halen
om het ons te laten horen en wij het doen?
13
En niet aan de overkant der zee is het,
zodat je zou moeten zeggen:
wie zal voor ons oversteken naar de overkant van de zee
en het voor ons halen
om het ons te laten horen en wij het doen?
14
Voorwaar, het woord is zeer dicht bij je:
in je mond en in je hart,
om het te doen.
Scroll naar boven