1 Korintiërs 12,27-31

 


Het lichaam van Christus en de verdeling van gaven en taken

1 Kor. 12 27-31

27 Jullie nu: lichaam van Christus zijn jullie,

en leden, ieder apart.

28 Nu, hen die God in de gemeente heeft aangesteld zijn

ten eerste apostelen,

ten tweede profeten,

ten derde leraren,

daarna machtiging tot het verrichten van wonderen,

daarna gaven van genezing,

hulpbetoon, bestuurders,

verschillende talen.

29 Zijn soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraren?

Allen in staat wonderen te doen?

30 Hebben soms allen de gaven van genezing,

spreken allen in andere talen?

Zijn allen vertolkers?

31 Streeft naar de hoogste gaven,

en een nog voortreffelijker weg zal ik u wijzen.

Scroll naar boven