Zacharia 8,4-8

Vertaling

4
Zo1 zegt JHWH van de machten:
Er zullen opnieuw oude mannen en oude vrouwen zitten
op de pleinen van Jeruzalem
ieder met een stok in de hand vanwege de veelheid van dagen
5
en de pleinen van de stad zullen gevuld worden met jongens en meisjes
die spelen op haar pleinen.= = = = = = =
6
Zo zegt JHWH van de machten:
Het mag dan wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk
in die dagen
[maar] is het ook in mijn ogen wonderlijk?
— uitspraak van JHWH van de machten.= = =
7
Zo zegt JHWH van de machten:
Zie mij, ik bevrijd mijn volk
uit het land van het opgaan en dat van het ondergaan van de zon;
8
ik doe hen [terug] komen
en zij zullen wonen te midden van Jeruzalem.
Zij zullen voor mij tot een volk zijn
en ik zal voor hen tot een God zijn
in trouw en in gerechtigheid.

Noten

  1. Met dank aan de vertaling van Jan Geursen, elders op deze site.↩︎
Scroll naar boven