Zacharia 8,20-23

Vertaling

20
Zo1 zegt JHWH van de machten:
Opnieuw [zal ´t gebeuren] dat er volken komen en inwoners van vele steden
21
en de inwoners van de ene [stad] zullen naar de andere gaan
en zeggen:
Wij willen gaan2
om het aangezicht van JHWH mild te stemmen
en om JHWH van de machten te zoeken;
ook ik wil gaan.
22
Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen
om JHWH van de machten in Jeruzalem te zoeken
en om het aangezicht van JHWH mild te stemmen.
23
Zo zegt JHWH van de machten:
In die dagen [zal `t gebeuren]
dat tien mannen uit alle talen van de natiën zullen vastgrijpen
[ja, dat ze] vastgrijpen de zoom van een joodse man
en zeggen:
Wij willen met jullie gaan,
want wij hebben gehoord dat God met jullie is.

Noten

  1. Met dank aan de vertaling van Jan Geursen, elders op deze site.↩︎
  2. Ook `Laten we gaan´ kan heel goed, maar voor deze vertaling is gekozen vanwege dezelfde vorm in vs. 23, waardoor een inclusio ontstaat tussen de beide directe redes. Anders: Paul Joüon en T. Muraoka, ~A grammar of biblical Hebrew~. Roma (Pontificio Istituto Biblico) 2006, 347.↩︎
Scroll naar boven