Marcus 9,1-1

Vertaling

1
Hij zei hen:
Amen, ik zeg jullie dat er enkelen zijn
van die hier staan,
die voorzeker niet zullen sterven1
voordat zij zullen zien dat het koningschap van God2
met kracht is gekomen3 .”

Noten

  1. γεύομαι — proeven, smaken, proefondervindelijk leren kennen; γεύσωνται θανάτου — sterven↩︎
  2. namelijk de verheerlijking op de berg (direct hieraan volgend) zoals Chrysostomus en Luther? Of de opstanding zoals Calvijn?↩︎
  3. ἐληλυθυῖαν — part.pf.act.acc.vr.ev. van ἔρχομαι (Murre)↩︎
Scroll naar boven