De blinde bij Bethsaïda

Vertaling

22
Ze komen in Bethsaïda.
Zij brengen een blinde naar hem toe
en smeken hem
of hij hem zou willen aanraken.
23
Hij nam de blinde bij de hand
en bracht hem buiten het dorp,
spoog op zijn ogen,
legde zijn handen op hem
en vroeg hem:
Kun je iets zien?
24
Hij keek op en zei:
Ik zie de mensen,
want ik zie hen als bomen wandelen.
25
Daarna legde hij nog eens de handen op zijn ogen,
hij keek doordringend
en was hersteld
en zag alles duidelijk.
26
Hij stuurt hem naar zijn huis, zeggend:
Ga nu niet het dorp in.
Scroll naar boven