Marcus 16,1-8

Vertaling

1
En toen de sabbat voorbij was,
kochten Maria Magdalena en Maria van Jakobus en Salome
geurige olie om hem te gaan zalven.
2
Heel vroeg op de eerste dag van de week
gaan ze naar het graf,
bij het opgaan van de zon.
3
Ze zeiden tot elkaar:
wie zal voor ons de steen wegrollen
van de ingang van het graf?
4
Toen ze opkeken zagen ze
dat de steen was weggerold –
want die was heel groot.
5
Ze gingen binnen in het graf
en zagen een jongeman rechts zitten,
met een wit kleed aan;
ze schrokken enorm.
6
Hij zei tot hen:
Schrik niet zo!
Jezus zoeken jullie,
de Nazarener, de gekruisigde?
Hij werd opgewekt;
hij is hier niet.
Kijk: de plek waar ze hem hadden neergelegd.
7
Ga heen
en zeg zijn leerlingen en Petrus
dat hij je voorgaat naar Galilea;
daar zul je hem zien,
zoals hij jullie gezegd heeft.
8
Ze kwamen naar buiten
en vluchtten weg van het graf,
want schrik en ontzetting greep hen aan;
en ze zeiden niemand iets,
want ze waren zeer bevreesd.
Scroll naar boven