Marcus 13,24-37

Vertaling

24
maar in die dagen
na de verdrukking
zal de zon verduisterd worden
en de maan haar glans niet geven1
25
en de sterren zullen uit de hemel vallen
en de krachten in de hemelen zullen wankelen2
26
en dan zullen ze zien
de zoon van de mens
die komt op de wolken3
met grote kracht en heerlijkheid4
27
en dan zal hij engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen verzamelen
uit de vier windstreken
van het uiterste van de aarde tot aan
het uiterste van de hemel.5
 
28
Leert van de vijgenboom de gelijkenis:
wanneer haar hout zacht wordt
en de bladeren doet uitbotten,
dan weet je dat de zomer nabij is.
29
Zo ook jullie,
wanneer je die dingen ziet gebeuren
dan weet je, dat het nabij is, voor de deur staat.
30
Waarachtig, ik zeg jullie
dat deze generatie niet voorbij zal gaan
voordat dit alles is gebeurd.
31
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
32
Over die dag of het uur weet niemand iets,
noch de engelen in de hemel,
noch de zoon,
alleen de vader.
 
33
Let op, blijf wakker;
want jullie weten niet wanneer de tijd daar is.
34
Zoals een mens die op reis gaat
en zijn huis achterlaat
en zijn dienaren de volmacht geeft,
aan ieder zijn eigen werk
en aan de deurwachter draagt hij op
om te waken.
35
Waakt dan,
want jullie weten niet
wanneer de heer des huizes komen zal,
laat, of om middernacht,
bij het hanengekraai of vroeg in de morgen,
36
opdat hij niet, als hij plotseling komt,
jullie slapend zal vinden.6
37
Wat ik aan jullie zeg, zeg ik aan allen:
Waakt!

Noten

  1. zie Jes. 13:10↩︎
  2. zie Jes. 34:4↩︎
  3. zie Dan. 7:13↩︎
  4. δύναμις en δόξα, kracht en heerlijkheid, zoals ook in de bede die we kennen uit Mat. 6:13!↩︎
  5. zie ook Deut. 30:4↩︎
  6. een vooruitwijzing naar Mar. 14:32-42?↩︎
Scroll naar boven