Marcus 12,28-34

Vertaling

28
En één van de schriftgeleerden kwam tot hem,
omdat hij hen had horen disputeren,
en wetend, dat hij goede antwoorden aan hen1 gaf,
vroeg hij hem:
Welke is van alle het eerste gebod?
29
Jezus antwoordde:
Het eerste is:
Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is één.
30
En de HEER, je God, zal je liefhebben,
vanuit heel je hart en uit heel je ziel,
uit heel je verstand en vanuit heel je inzet!
31
Het tweede is dit:
Je zal je naaste liefhebben zoals jezelf.
Een ander gebod groter dan dezen is er niet.
 
32
En de schriftgeleerde sprak tot hem:
Heel goed, meester,
naar waarheid hebt u gesproken,
dat Hij één is
en dat er geen ander is, behalve Hij,
33
en hem lief te hebben vanuit heel het hart,
met volkomen inzicht
en totale inzet,
en je naaste lief te hebben als jezelf,
dat is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.
 
34
En Jezus, toen hij zag,
dat hij verstandig antwoordde, zei tot hem:
Je bent niet veraf van het koninkrijk van God!
En niemand durfde hem meer iets te vragen.

Noten

  1. dispuut met Sadduceeën↩︎
Scroll naar boven