Lucas 2,33-40

Vertaling

33
En zijn vader en moeder waren verbaasd
over wat gezegd werd over hem
 
34
en Simeon zegende hen
en zei tot Maria zijn moeder:
zie, deze is gelegd tot val en opstanding
van velen in Israël
en tot teken dat weersproken wordt
 
35
en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan
opdat uit vele harten
de overleggingen aan de dag komen
 
36
Ook was daar Anna, een profetes,
dochter van Phanuël, uit de stam Aser;
zij was voortgeschreden in veelheid van dagen,
had met haar man 7 jaren geleefd na haar maagdschap,
 
37
en zij was weduwe, ongeveer 84 jaar,
die niet week uit de tempel,
[God] dienend in vasten en bidden,
nacht en dag
 
38
en op dat uur kwam zij erbij staan,
op haar beurt God belijdend,
en zij sprak over hem tot allen
die Jeruzalems verlossing verwachtten.
 
39
En toen zij alles hadden beëindigd
naar de wet van de Heer,
keerden zij terug naar Galilea,
naar hun stad Nazareth
 
40
Het kindje groeide op
en werd flink en vol wijsheid,
en Gods genade was op hem.
 
Scroll naar boven