Lucas 1,26-38

Vertaling

26
In de zesde maand
werd de engel Gabriel van Godswege
naar een stad in Galilea,
genaamd Nazareth, gezonden
27
tot een maagd die aangezocht was voor een man,
met de naam Jozef, uit het huis van David,
en de naam van de maagd is Maria.
28
En toen hij bij haar binnenkwam, sprak hij:
`Gegroet begenadigde,
de HEER is met jou !´
29
Maar zij was in verwarring over dit woord
en overwoog wat dit voor een begroeting mocht zijn.
30
En de engel zei tot haar:
`Vrees niet Maria,
want je hebt genade gevonden bij God,
31
en zie, je zal zwanger worden en een zoon baren
en je zal zijn naam noemen: Jezus.
32
Deze zal groot zijn,
zoon van de Allerhoogste genoemd worden,
en de HEER God zal hem
de troon van zijn vader David geven,
33
en hij zal koning zijn over het huis van Jacob voor altijd.
Aan zijn heerschappij zal geen einde zijn.
 
34
Maria zei tot de engel;
`Hoe zal dit zijn, omdat ik geen man beken ?´
35
En de engel antwoordde en zei tot haar:
`De Heilige Geest zal over je komen
en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen.
En ook daarom zal het heilige dat geboren wordt,
Zoon van God genoemd worden.
36
En zie, Elisabeth, je verwant,
is ook zwanger van een zoon in haar ouderdom.
En dit is de zesde maand
voor haar die onvruchtbaar genoemd werd.
37
Want niets wat door God gesproken is,
zal onmogelijk zijn.´
En Maria zei:
`Zie, de dienares van de HEER,
38
mij gebeure naar wat door u gesproken is!´
En de engel ging van haar weg.
 
Scroll naar boven