Kolossenzen 2,6-19

Vertaling

6
Omdat jullie dan Christus Jezus de Heer, hebben aangenomen,
wandelt in hem,
7
geworteld en opgebouwd in hem,
bevestigd in het geloof,
zoals het jullie geleerd is,
overvloeiend in dankbaarheid.
8
Pas op, dat niet iemand jullie
op sleeptouw zal nemen met filosofie en ijdel bedrog,
dat wat volgens de overlevering van mensen is,
overeenkomstig de wereld-structuren,
en niet overeenkomstig Christus.
9
Want in hem woont heel de volheid van het goddelijke lichamelijk,
en jullie zijn ook door hem vervuld,
10
die het hoofd is van alle heerschappij en macht.
11
In hem zijn jullie ook besneden,
met een besnijdenis die zonder handen gedaan is,
in de ontmanteling van het lichaam van het vlees,
in de besnijdenis van de Christus:
12
met hem begraven in de doop,
in wie jullie ook mede-opgewekt zijn,
door het geloof(svertrouwen) in de werking van God,
die hem opgewekt heeft uit de doden.
 
13
Ook jullie – die dood waren door overtredingen,
en door de voorhuid ( dwz. onbesneden zijn) van jullie vlees -,
ook jullie heeft Hij levend gemaakt met hem,
door ons alle overtredingen te vergeven.
14
De schuldbrief aan ons,
met decreten,die tegen ons gericht waren,
heeft hij uitgewist.
Zelf heeft hij het uit de weg geruimd,
en het aan het kruis genageld.
15
Zich ontmantelend
heeft hij de heerschappijen en de machten
vrijmachtig te kijk gezet,
en over ze getriomfeerd, door hem !
 
16
Laat niet iemand jullie dus oordelen
in eten of drinken,
17
of wat betreft een feestdag, nieuwe maan, of sabbath.
Die zijn een schaduw van het komende,
het lichaam evenwel is van Christus.
18
Laat niemand jullie diskwalificeren
door te verplichten tot nederigheid en engelenverering,
of datgene wat iemand door inwijding heeft gezien.
Vanuit zijn vleselijk verstand blaast die zich zonder reden op,
en laat hij zich niet leiden door het hoofd,
19
van waaruit het gehele lichaam,
door geledingen en verbindingen ondersteund en samengevoegd,
de groei krijgt van God.
Scroll naar boven