Kolossenzen 2,1-5

Vertaling

1
Want ik wil dat jullie weten
wat voor strijd ik heb
voor jullie en voor hen in Laodicea
en voor de velen die mijn aangezicht
niet in werkelijkheid1 gezien hebben,
2
opdat hun harten getroost worden
en zij samengebracht worden in liefde
en tot alle rijkdom van het volle inzicht,
tot het erkennen van het geheimenis van God, Christus,
3
in wie alle verborgen schatten van wijsheid en kennis zijn.
4
Dit zeg ik
opdat niemand jullie met schijnlogica omver zal praten,
5
want al ben ik naar het vlees afwezig,
naar de geest ben ik bij jullie,
en ik ben verheugd als ik kijk naar de orde bij jullie
en de vastheid van jullie vertrouwen2 op Christus.

Noten

  1. lett. ‘in het vlees↩︎
  2. πίστις liever vertalen met ‘vertrouwen’ dan met ‘geloof’. Het gaat om de vraag: op wie stel je je vertrouwen?↩︎
Scroll naar boven