Johannes 1,19-28

Vertaling

19
Dit is het getuigenis van Johannes,
toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toe stuurden
om hem te vragen:
Wie bent u?
20
Hij betuigde, ontkende niet, maar betuigde:
Ik ben de messias niet.
21
Zij vroegen hem:
Wie dan?
Bent u Elia?
Hij zegt:
Die ben ik niet.
De profeet, bent u die dan?
Hij antwoordde:
nee.
22
Toen zeiden zei:
Wie bent U?
Want wij moeten antwoord geven aan (hen) die ons zenden.
Wat zegt u over u zelf?
23
Hij zei:
`Ik ben de stem van een roepende in de woestijn:
`maakt recht de weg van de heer’,
zoals de profeet Jesaja heeft gesproken.
24
Ook waren er die door de Farizeeƫn gestuurd waren.
25
Die vroegen hem:
`Wat doopt u dan wanneer u de messias niet bent?
En ook Elia niet, noch de profeet?’
26
Johannes antwoordde hen:
ik doop met water,
midden onder u staat hij van wie u niet weet,
27
die achter mij aan komt,
wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.
28
Deze dingen gebeurden in Bethaniƫ,
aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes doopte.
Scroll naar boven