Job 38,1-1

Vertaling

1
Toen antwoordde JHWH Job uit de storm.1

Noten

  1. Wie aan Miskotte´s ~Antwoord uit het onweer~ denkt, is geneigd `onweer´ te vertalen maar `wind/storm´ is beter, vgl. Jes. 41:6 (wannen) en natuurlijk 2 Kon. 2:1,11, Elia´s hemelvaart↩︎
Scroll naar boven