Jesaja 60,1-6

Vertaling

1
Sta op, word verlicht1
want je licht is gekomen
de heerlijkheid van JHWH straalt over je op.
2
Want zie, duisternis bedekt [nog]2 de aarde
donkerheid de volken
maar over jou straalt JHWH
zijn heerlijkheid wordt over jou zichtbaar.
3
Naties gaan naar je licht
koningen naar je stralende schijnsel
4
Hef je ogen op naar rondom en zie:
Zij allen verzamelen zich, ze komen naar je toe
je zonen, uit de verte komen ze aan
en je dochters worden op de heup getorst.3
5
Dan zul je het zien en glanzen
van [vreugde] schrik zwelt je hart
want zeegedruis4 overrompelt je:
een leger van naties, ze komen naar je toe.
6
Een vloed van kamelen overdekt je [land]
Dromedarisveulens uit Midian en Efa.
Allen komen ze uit Saba
goud en wierook dragen ze aan.
De lofprijzingen voor JHWH proclameren ze.
 

Noten

  1. ‘schitteren’ [NBV] betekent iets anders.↩︎
  2. yiqtol-vorm, vgl. Buber.↩︎
  3. ‘-m-n . verzorgen, vertroetelen. De naties die komen in vs 3, blijken hier zelf ballingen te brengen. Q-b-ts: verzamelen spec. van de ballingen, vgl. bv. Jes. 43: 5 etc.↩︎
  4. zee van volken: vgl Gen. 17,4 vv.↩︎
Scroll naar boven