Jesaja 52,7-10

Vertaling

7
Hoe liefelijk zijn op de bergen
de voeten van de vreugdebode,
die verkondigt: `Vrede!´
die goede boodschap brengt,
die boodschapt: `Bevrijding!´
die tot Sion zegt:
`Jouw God is koning!´
8
Hoor, je wachters verheffen [hun stem] .
Tezamen jubelen zij uit,
oog in oog krijgen zij namelijk te zien
het terugkeren van JHWH naar Sion!
9
Barst uit in vrolijkheid, juich tezamen,
jullie puinhopen van Jeruzalem,
want JHWH troost zijn volk,
hij (ver)lost Jeruzalem1 .
10
JHWH ontbloot zijn heilige arm
voor de ogen van al de naties.
De einden der aarde
zien de bevrijdingsdaad van onze god.2
 

Noten

  1. vgl 54:5↩︎
  2. vertaling bewerkt door P. Lugtigheid↩︎
Scroll naar boven