Jesaja 4,1-6

Vertaling

1
en zeven vrouwen1 grijpen één man vast op die dag
en zeggen:
Ons eigen brood zullen we eten, en met onze eigen kleren ons kleden!
Alleen, geef ons jouw naam, neem onze schande weg!

Noten

  1. Nu treden de vrouwen (vs. 16: `de dochters van Sion´) zelf op in deze `opengereten stad´, waarin nauwelijks mannen meer te vinden zijn, en die maar één man moeten delen, waarbij zij afzien van de traditionele verplichting van de man tot onderhoud van de vrouw (Ex. 21:10). „Geef ons jouw naam” (lett. „Laat jouw naam over ons geroepen worden”) betekent de garantie dat de man verantwoording voor haar neemt en haar beschermt. In Deut. 28:10 betekent het welvaart, als Gods naam over Israël uitgeroepen is, vgl .Jes.43:7; in Jes. 63:19 klaagt de profeet, dat de treurige staat waarin Israël verkeert de indruk wekt, alsof Gods naam niet over zijn volk is uitgeroepen.↩︎
Scroll naar boven