Jesaja 45,15-19

Vertaling

15
Inderdaad, u bent een god die zich verborgen houdt
Israëls god, bevrijder.
16
Zij zullen beschaamd worden en bovendien te schande gemaakt, zij allen met elkaar.
Zij zullen heengaan in schande, afgodsbeeldenmakers!
17
Israël wordt bevrijd door JHWH, een bevrijding voor eeuwig.
Jullie zullen niet beschaamd worden en niet te schande gemaakt
tot in eeuwigheid.
18
Want zo zegt JHWH die de hemelen heeft geschapen:
— hij is God —
die de aarde heeft gevormd en haar heeft gemaakt
— hij is het die haar gegrondvest heeft —
niet als een wildernis1 heeft hij haar geschapen
om er te wonen heeft hij haar gevormd:
Ik ben JHWH en er is geen ander.
19
Niet in het verborgene heb ik gesproken
op een plaats op een duistere aarde.
Ik heb niet tot de nazaten van Jakob gezegd:
`Zoek mij in de wildernis.´
Ik ben JHWH die rechtvaardigheid proclameert
die meldt wat rechttoe rechtaan is.

Noten

  1. Vgl. Gen.1:2.↩︎
Scroll naar boven