Jesaja 35,1-10

Vertaling

1
De woestijn en het dorre land zullen zich verheugen
juichen zal de steppe en bloeien als de narcis.
2
Bloeien ja bloeien zal zij
zij zal juichen ja met gejuich en jubelen van vreugde;
de heerlijkheid van de Libanon wordt aan haar gegeven,
de pracht van de Karmel en de Saron,
zij zijn het die zullen zien de heerlijkheid van JHWH,
de pracht van onze God.
3
Versterkt de slappe handen
en de knikkende knieën maakt ze krachtig!
4
Zeggen jullie tot hen wier hart op hol geslagen is:
Wees sterk, vrees niet!
Zie jullie God,
Hij zal komen met wraak
met de vergelding van God,1
hij zal komen en jullie redden!
5
Dan zullen de ogen van de blinden geopend worden
en de oren van de doven open gaan.
6
Dan zal de lamme springen als een hert
en jubelen de tong van de stomme
omdat water tevoorschijn breekt in de woestijn
en stromen in dorre streken.
7
En de brandende zonnehitte zal worden tot een rietpoel
en de dorstende grond tot waterbronnen,
op de plaats van jakhalzen, waar zij leven,
gras met riet en biezen!
8
En daar zal een straat zijn, een weg
en die weg zal de heilige genoemd worden,
een onreine zal daar niet voorbijgaan,
hij is voor hem die de weg gaat,2
maar dwazen zullen er niet komen.
9
Geen leeuw zal daar zijn
noch zal een verscheurend dier daarop gaan,
dat wordt daar niet gevonden,
maar de gelosten3 gaan er.
10
Ja, de losgekochten van JHWH zullen terugkeren
en komen dan in Sion met gejuich,
eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn,
jubel en vreugde zal hen overkomen,
maar kwalen en zuchten zijn geweken.

Noten

  1. Niet alleen negatief; vgl. ook de weldaden in Ps. 103,2 en Spr. 19,17: beloning voor wie zich over de arme ontfermt (JD).↩︎
  2. Zou deze letterlijke vertaling van Childs niet de oplossing zijn voor deze moeilijke Hebreeuwse tekst↩︎
  3. Van גאל – lossen, dus niet verlosten zoals NBG/NBV (vgl. o.a. Ruth 4), JD.↩︎
Scroll naar boven