Hosea 6,1-6

Vertaling

1
Ga mee, laten we terugkeren naar JHWH
want hij heeft ons verscheurd en zal ons helen
hij slaat en zal ons verbinden.
2
Hij zal ons na een tweetal dagen laten herleven
op de derde dag zal hij ons laten opstaan
en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
3
Wij willen leren kennen
ernaar jagen JHWH te kennen!
Als de ochtendschemering, zozeer staat zijn verschijnen1 vast.
Dan komt hij over ons als een [regen] bui
als de lenteregen zo doordrenkt2 hij het land.
 
4
Wat zal ik met je doen, Efraïm?
Wat zal ik met je doen, Juda?
Jullie solidariteit is als een morgenwolk
als dauw die in de vroegte vergaat.
5
Daarom heb ik er door middel van de profeten op ingehakt
ik heb hen (het volk) omgebracht door de spreuken3 van mijn mond.
Mijn recht4 flitst als licht tevoorschijn.
6
Ja, in solidariteit heb ik behagen
— niet in [een] slachtoffer;
in Godskennis meer dan in brandoffers.
 

Noten

  1. Zoals de zon opgaat.↩︎
  2. Emendatie volgens de LXX. Zie krit. app.↩︎
  3. Via de profeten gesproken.↩︎
  4. Emendatie volgens LXX.↩︎
Scroll naar boven