Handelingen 4,8-12

Vertaling

8
Dan raakt Petrus vervult met de Heilige Geest
en zegt1 tegen hen:
leiders van het volk en oudsten2,
9
als wij heden worden verhoord
om een goed werk aan een ziek mens,
waardoor hij gered is,
10
dan moet3 het bekend zijn
aan u allen
en aan allen van het volk Israel
dat in de naam van Jezus Christus,
de Nazoreeër, die jullie gekruisigd hebben,
die God heeft opgewekt uit de doden,
– dat door hem hij hier gezond voor u staat.
11
Hij is de steen,
veracht door u, de bouwlieden,
die is geworden tot hoofd en hoeksteen4,
12
noch is de redding is door iemand anders;
want er is geen andere naam
onder de hemel gegeven aan de mensen
waardoor wij moeten worden gered.

Noten

  1. Toespeling op Lucas 21,15?↩︎
  2. Een aantal handschriften voegen toe: van Israël↩︎
  3. vertaling van de gebiedende wijs van het werkword ἀκούω zijn↩︎
  4. Psalm 122,8; zie ook Matt 21,42↩︎
Scroll naar boven