2 Korintiërs 5,20-21

Vertaling

20
Vanwege Christus zijn wij dus gezanten,
alsof God door ons een beroep wil doen.
Om Christus´ wil vragen wij:
laat je verzoenen met God.
21
Die geen zonde kende
heeft Hij omwille van ons tot zonde gemaakt,
opdat wij rechtvaardig(heid) voor God zouden worden
door hem.
 
 
Scroll naar boven