1 Koningen 17,1-6

Vertaling

1
Elia de Tisbiet uit Tisbe in Gilead zei tot Achab:
Zo waar JHWH de god van Israël leeft
voor wiens aangezicht ik sta
als er [ooit] deze jaren dauw of regen komt
dan alleen door het woord van mijn mond.
2
Het woord van JHWH kwam tot hem:
3
Ga hiervandaan
wend je naar het oosten en verberg je bij de beek de Kerit
die hiertegenover in de Jordaan uitmondt.1
4
Het zal zo geschieden:
uit de beek zul je drinken
de raven heb ik geboden je daar te onderhouden.
5
Hij ging en deed naar het woord van JHWH
hij ging en verbleef bij de beek de Kerit
die hiertegenover in de Jordaan uitmondt,
6
terwijl de raven hem brood en vlees in de morgen brachten
en brood en vlees `s avonds
en uit de beek dronk hij.

Noten

  1. Letterlijk >tegenover de Jordaan↩︎
Scroll naar boven