De Zoon, het eeuwig leven

Vertaling

9
Als we het getuigenis van mensen aanvaarden,
het getuigenis van God is groter;
omdat dit het getuigenis van God is
dat Hij getuigd heeft van de Zoon van hem.
10
Wie gelooft in de Zoon van God
heeft het getuigenis in zichzelf,
wie geen geloof hecht aan God
heeft hem tot een leugenaar gemaakt.
11
En dit is het getuigenis:
eeuwig leven geeft ons God,
en dit leven is als1 de Zoon van hem.
12
Wie de Zoon heeft, heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft,
die heeft het leven niet.
13
deze dingen heb ik jullie geschreven
opdat jullie weten dat jullie eeuwig leven hebben,
(jullie) die geloven in de naam van de Zoon van God.
14
Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben tot hem
dat, als wij iets vragen naar zijn wil,
Hij ons hoort.
15
Als wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook vragen,
weten wij dat we de gevraagde zaken hebben
die we van hem gevraagd hebben.

Noten

  1. modale duiding: als, op de wijze van↩︎
Scroll naar boven