1 Johannes 2,1-6

Vertaling

1
Mijn kinderen,
deze dingen schrijf ik jullie,
opdat jullie niet zullen zondigen.
En indien iemand wel zondigt,
wij hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus, de rechtvaardige.
2
Hij is een verzoening over1 onze zonden,
en niet alleen over de onze,
maar ook over die van de gehele wereld.
3
En hieraan weten wij,
dat wij hem kennen,
indien wij ons aan zijn geboden zullen houden.
4
Wie zegt,
dat hij hem kent,
en zich niet aan zijn geboden houdt,
die is een leugenaar,
5
en in deze is de waarheid niet.
Wie zich evenwel aan zijn woord zal houden,
in die heeft de liefde van God
werkelijk haar doel bereikt.
6
Hieraan weten wij,
dat wij in hem zijn.
Wie zegt in hem te blijven,
die is verplicht,
evenals deze wandelde,
ook zelf zó te wandelen.

Noten

  1. omdat verzoenen met bedekken te maken heeft, heb ik περί met ‘over’ vertaald↩︎
Scroll naar boven