Matteüs 26,31-35

Vertaling

31
Dan zegt Jezus tegen hen:
Allen zullen jullie aanstoot1 aan mij nemen deze nacht,
want er is geschreven:
ik zal de herder slaan
en de schapen van de kudden zullen verstrooid raken2
32
maar nadat ik ben opgewekt3
zal ik jullie voorgaan naar Galilea
33
Maar Petrus antwoordde en zei:
Wanneer allen aanstoot aan je nemen,
ik zal nooit aanstoot aan je nemen.
34
Jezus zei hem:
Amen ik zeg je dat je deze nacht,
voordat de haan zal kraaien,
mij driemaal zult loochenen.
35
Petrus zegt hem:
Ook al moet ik met je sterven, –
je loochenen – nooit
Op deze manier spraken ook alle leerlingen.
 

Noten

  1. strik spannen, hinderen, aanstoot nemen↩︎
  2. Zach.3:7↩︎
  3. egeiroo — (op)wekken, herstellen, herrijzen, doen opstaan↩︎
Scroll naar boven