Matteüs 22,15-22

Vertaling

15
Toen gingen de Farizeeën heen en overlegden
hoe zij hem met een woord in de val konden lokken.
16
Zij zonden hun leerlingen naar hem
met de Herodianen, zeggend:
Meester, wij weten dat u waarachtig bent
en dat u de weg van God in waarachtigheid onderricht
en dat u zich van niemand iets aantrekt,
want u ziet mensen niet naar de ogen.
17
Zeg ons nu wat u vindt:
Bestaat het de keizer belasting te betalen, of niet?
18
Jezus bemerkte hun laagheid en zei:
Wat stellen jullie mij op de proef, huichelaars?
19
Toon mij de belastingmunt.
En zij brachten hem een denarie.
20
Hij zegt tot hen:
Van wie is dit beeld en het opschrift?
21
Ze zeggen hem:
Van de keizer.
Dan zegt hij tot hen:
Geef wat van de keizer is terug aan de keizer,
en wat van God is, aan God.
22
Toen ze dat hoorden, verwonderden zij zich
en lieten hem en gingen weg.
 
Scroll naar boven