Matteüs 21,33-43

 


33
Een andere gelijkenis, luister!
Een landheer plantte een wijngaard aan,
zette er een schutting omheen,
groef er een perskuip in uit,
en bouwde een toren.
Toen vertrouwde hij die toe aan landarbeiders
en ging op reis.
34
Toen de tijd van de vruchten genaderd was
zond hij zijn slaven naar de landarbeiders
om zijn vruchten in ontvangst te nemen.
35
De landarbeiders ontvingen zijn slaven:
de ene sloegen zij,
de andere doodden ze,
de derde stenigden ze.
36
Opnieuw zond hij andere slaven,
meer dan de eersten,
maar zij deden het zelfde met hen.
37
Ten laatse zond hij zijn zoon naar hen toe
en zei: mijn zoon zullen ze wel ontzien.
38
De landarbeiders zagen de zoon en zeiden tegen elkaar:
dat is de erfgenaam!
Kom, laten we hem doden
dan hebben wij zijn erfdeel!
39
Zij grepen hem,
gooiden hem de wijngaard uit
en doodden hem.
40
Wanneer nu de heer van de wijngaard komt,
wat zal hij dan doen met die landarbeiders?
41
Zij zeggen hem: hij zal deze kwaadstichters een kwaad einde bezorgen
en de wijngaard zal hij geven aan andere landarbeiders,
die hem de vruchten zullen geven te rechter tijd.
42
Zegt Jezus tegen hen:
Hebt gij nooit in de Schriften gelezen:
de steen die de bouwers hebben afgekeurd
juist die is geworden tot hoeksteen?
Van Godswege is dat gebeurd
en het is wonderbaarlijk in onze ogen.
43
Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal van u afgenomen worden
en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt.
Scroll naar boven