Matteüs 15,21-28

 


“Jouw wil geschiede”

Een geloofsgesprek met een Kananese vrouw.

21
En Jezus ging vandaar weg en nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon.
22
En zie, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en kreet het uit:
“Ontferm1 u over mij Heer,
zoon van David!
Mijn dochter wordt deerlijk2 door een demon bezeten.”
23
Hij antwoordde haar echter met geen woord3 .
Zijn leerlingen kwamen en vroegen hem4 :
“Stuur haar weg5, want zij krijt ons na.”
24
Als antwoord6 zei hij:
“Ik ben niet gezonden dan tot7 de verloren schapen van het huis Israël.”
25
Zij nu kwam en bewees hem eer8 en zei:
“Heer, help mij”.
26
Hij echter antwoordde:
“Het is niet goed
het brood van de kinderen te nemen
en het de hondjes toe te werpen.”
27
Maar zij zei:
“Zeker Heer,
want de hondjes eten toch al van de kruimels
die van de tafels van hun bazen vallen.”
28
Toen zei Jezus ten antwoord tegen haar:
“O vrouw, groot is van u het geloof!
Geschiede9 het aan jou zoals je wilt.”
En haar dochter was genezen vanaf dat uur.
 

Noten

  1. ‘Eleïson kyrië’ in het grieks.↩︎
  2. In het Grieks klinkt het kwaad wel mee, maar in het woord ‘deerlijk’ is de deernis van een moeder met en om haar dochter te horen.↩︎
  3. Willibrord: ‚Maar hij gaf haar niet eens antwoord´. NBV: ‚keurde haar geen woord waardig´ (??).↩︎
  4. Het ‘dringend´ van de NBV lijkt mij meer inleg dan vertaling.↩︎
  5. Naardense Bijbel heel mooi: Maak u van haar los.↩︎
  6. Hoe hier het participium vertalen? ‚Antwoordend´?↩︎
  7. De meeste vertalingen parafraseren: ‚Ik ben slechts (uit)gezonden tot…´. Maar op die manier verdwijnt het scherpe “niet” uit de grondtekst, gericht tegen de buiten-landers.↩︎
  8. Met evenveel recht te vertalen als: viel/knielde voor hem neer.↩︎
  9. Er staat een imperatieve vorm van de passieve aoristus in het Grieks. Hoe dat goed te vertalen? Maar deze specifieke vorm komt bij Mattheus als enige evangelist (5x) voor, oa. in 6, 10: het Onze Vader↩︎
Scroll naar boven