Jesaja 60,17-22

Vertaling

17
In plaats van koper breng ik goud binnen
in plaats van ijzer breng ik zilver
in plaats van hout koper
in plaats van stenen ijzer.
Als overheid stel ik over je aan: Vrede
als je “drijvers”: Gerechtigheid.
18
Er zal niet meer van geweld gehoord worden in je land
of van verwoesting en verderf in je gebied.
Je muur zul je noemen: Bevrijding
en je poorten: Lofzegging.
19
Voor jou hoeft de zon er niet meer te zijn
tot licht overdag;
en tot schijnsel
hoeft de maan je niet bij te lichten
want voor jou zal JHWH er zijn, tot eeuwig licht
je god zal je tot luister zijn.
20
Ondergaan zal je zon niet meer
je maan zal niet meer afnemen.
want voor jou zal JHWH tot eeuwig licht zijn.
Voleindigd zijn de dagen van je rouw.
21
Je volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan
voor eeuwig zullen ze de aarde beërven:
Een twijg, geplant1, als een werk van mijn handen
voor luister bestemd.
22
De kleinste zal worden tot een duizendtal
de geringste tot een sterke natie.
Ik zelf, JHWH,
ik zal, als het ogenblik daar is
het snel volvoeren.
 

Noten

  1. Emendatie, vgl krit. app.↩︎
Scroll naar boven