Deuteronomium 6,1-9

Vertaling

1
Dit zijn de geboden, de inzettingen en de gebruiken1
die JHWH, uw god, geboden heeft
om u te leren om [die] te doen
in het land waarheen u zult overtrekken om dat erfelijk te bezitten
2
opdat u JHWH, uw god
vreest door2 zijn inzettingen en zijn geboden te bewaren
die ik u gebied: uzelf, uw kind en kindskind, alle dagen van uw leven
opdat uw dagen verlengd worden.3
3
U moet [ernaar] horen4, Israël
en [die] bewaren om [ze] te doen
opdat het u goed gaat en opdat u zeer talrijk wordt
zoals JHWH, de god van uw vaderen, tot u heeft gesproken
[met betrekking tot] een land dat van melk en honing overvloeit.
 
4
Hoor, Israël, JHWH is onze god, JHWH is één!
 
5
U zult dan JHWH, uw god, liefhebben
met uw hele hart en met uw hele ziel en met uw hele vermogen.5
6
En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.
7
U zult ze [steeds]6 voor uw kinderen herhalen en daarover7 spreken
als u in uw huis zit of als u op weg gaat
als u gaat slapen of als u opstaat.
8
Ook zult u ze tot een teken binden op uw hand
en zij zullen u tot een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn
9
en u zult ze schrijven op de posten van uw huis en aan uw poorten.
 

Noten

  1. Misjpat wordt vaak gebruikt in de zin van (bepaald niet vrijblijvend) `gebruik´.↩︎
  2. Dit is duidelijk geen finaal ~le~, zoals bij ~liÅ¡tah~ en ~la`asot~ in de voorafgaande tekst.↩︎
  3. Een vrijere vertaling: `opdat u een lang leven zult hebben´ is hier niet aan te raden vanwege het teruggrijpen op de `dagen´ in de vorige regel.↩︎
  4. Het perf. cons. grijpt niet direct terug op een imperatief. Daarom zie ik hier af van een imperatief, die je in veel vertalingen vindt; bovendien vind je die imp. wel in 6:4 en die komt zo ook beter uit als markeringpunt.↩︎
  5. ~Ma´od~, waarvan ook het adjectief ~me´od~ is afgeleid, is uitstekend met `vermogen´ weer te geven omdat het gaat om lichamelijke, geestelijke én financiële vermogens.↩︎
  6. De pi`elvorm benadrukt hier niet alleen maar onderstreept vooral het iteratieve karakter.↩︎
  7. Je kunt ook vertalen `met hen´.↩︎
Scroll naar boven