Romeinen 10,8-13

Vertaling

8
Maar wat zegt zij?1
Dichtbij je is het woord
in je mond en in je hart2
dat is het woord van vertrouwen
dat wij bekend maken3
9
immers als je er met de mond
voor uitkomt4
dat Jezus heer is
en in je hart
vertrouwen hebt5
dat God hem heeft opgewekt6 uit de dood
zul je behouden worden.
10
In het hart immers is het vertrouwen7 tot gerechtigheid
maar met de mond komt men er voor uit8 tot behoud.9
11
De schrift zegt immers:
Ieder die op hem vertrouwt,
zal er niet beschaamd uitkomen10
12
Want er bestaat geen onderscheid tussen
Jood en Griek:
hij is immers heer van allen
rijk voor allen die hem aanroepen.
13
Ieder immers die de naam van de heer aanroept,
zal behouden worden.
 
 

Noten

  1. nl. de rechtvaardigheid uit vers 6↩︎
  2. Deuteronomium 30,14↩︎
  3. kèrusso – openlijk verkondigen, bekendmaken, prediken↩︎
  4. omologeo – gelijkluidend spreken > toestemmen, erkennen, beloven, toezeggen, bekennen, belijden, er voor uitkomen↩︎
  5. pisteuo – geloven, (toe)vertrouwen, ergens van overtuigd zijn↩︎
  6. ind. aor. act. egeiro – (op)wekken, doen opstaan, oprichten↩︎
  7. lett: wordt vertrouwd↩︎
  8. lett: wordt er voor uitgekomen↩︎
  9. cf. Chouraqui: “De coeur, c’est l’adhérence pour la justification; de bouche, c’est l’attestation pour le salut”↩︎
  10. kata aischuvo – beschamen, te schande maken, onteren, schenden, teleurstellen, beschaamd er uit komen↩︎
Scroll naar boven