Mensenzoon voor altijd

Vertaling

1
Vele malen en op veel manieren
heeft God vroeger tot de vaderen gesproken
door de profeten,
2
nu, aan het einde der dagen, sprak hij tot ons
door de zoon,
die hij had aangesteld tot enig1 erfgenaam
door wie hij ook de wereld2 had gemaakt;
3
hij, die de afglans is van de heerlijkheid3
en de afdruk van zijn wezen,
die het Al draagt door zijn krachtig woord,
die de reiniging van zonden heeft volbracht,
heeft plaatsgenomen aan de rechterzijde
van de majesteit in de hoge.
4
Zoveel machtiger werd hij dan de engelen
als in onderscheiding van hen de [door hem] geërfde4 naam.
5
Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd:
Mijn zoon ben jij,
ik heb je heden verwekt? (Ps. 2, 7)
of verder:
Ik zal hem tot vader zijn
en hij zal mij tot zoon zijn? (2 Sam. 14)
6
En, nog verder, wanneer hij de eerstgeborene
de bewoonde wereld [weer] in leidt, zegt hij:
Buig u ook voor hem neer, alle engelen Gods, (Ps. 97,7)
7
En tot de engelen zegt hij:
Die zijn engelen maakt tot geestwind5
en zijn dienaren tot vuurvlam, (Ps. 104, 4)
8
maar tot de zoon:
Je troon, o God, staat6 voor altijd7
en de scepter van het recht
is de scepter van je koningschap,
9
gerechtigheid heb je liefgehad
en wetteloosheid heb je gehaat;
daarom, o God, heeft je God je gezalfd
met vreugdeolie boven je metgezellen. (Ps. 45, 7,8)
10
En:
Jij, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest
en het werk van je handen is de hemel8 .
11
die zullen vergaan, maar jij blijft,
en allen zullen als een kledingstuk verslijten,
12
en als een mantel zul je ze oprollen,
als een kledingstuk zullen ze verwisseld worden,
maar jij blijft dezelfde
en aan je jaren zal geen einde komen. (Ps. 102, 26 – 28)

Noten

  1. d.w.z. van alle dingen↩︎
  2. eig. de wereldtijden↩︎
  3. of: luister. Ik kies voor heerlijkheid, zolang we het ook zo benoemen in het Onze Vader↩︎
  4. hier heb ik geprobeerd om te laten zien dat hetzelfde woord gebruikt is als in vs. 2↩︎
  5. combinatie van pneuma en roeach, hier bedoeld↩︎
  6. Lett. is↩︎
  7. mag ook zijn: eeuw in, eeuw uit↩︎
  8. het chiasme uit de grondtekst heb ik hier gehandhaafd↩︎
Scroll naar boven