Verheugt u (Gaudete)

Vertaling

 
Fil 4:4-9
4
Verheugt u in de Heer, altijd;
nogmaals zal ik zeggen: verheugt u!
5
Laat uw vriendelijkheid1 aan alle mensen bekend worden.
De Heer is erbij (dichtbij}.
6
Weest niet bezorgd,
maar laat in elk gebed=
ook de nood met dankzegging
bekend worden bij God.
7
En de vrede van God,
die alle verstand overtreft2
zal uw harten en uw gedachten behoeden
in Christus Jezus.
8
Verder, broeders en zusters,
al wat waar is,
al wat waardig,
al wat rechtvaardig,
al wat zuiver,
al wat beminnelijk,
al wat prijzenswaardig3,
indien er enige deugd en indien er enige lof is,
blijf dat overwegen4 .
9
Wat u geleerd en aangenomen,
en gehoord en gezien heeft door mij,
blijf dat doen;
en de God van5 vrede
zal met u zijn.
 
 

Noten

  1. mildheid, niet te zeer op je strepen staan↩︎
  2. te boven gaat↩︎
  3. van goede faam, wellevend↩︎
  4. aandachtig bedenken↩︎
  5. met lidwoord, gewoonlijk herhaald na de genitivus↩︎
Scroll naar boven