Blind

Vertaling

22
Zij kwamen aan in Betsaïda.
Daar brachten zij een blinde bij hem.
En zij drongen er bij hem op aan
dat hij hem aan zou raken.
23
Hij nam de blinde bij de hand,
bracht hem buiten het dorp,
spuugde in zijn ogen,
legde hem de handen op
en vroeg hem:
zie je iets?
24
Hij zag op, en zei:
Ik zie de mensen.
Als bomen zie ik ze rondwandelen1 .
25
Vervolgens legde hij weer de handen op zijn ogen.
En nu zag hij heel duidelijk.
Hij genas,
en zag alles ook in de verte heel scherp.2 .
26
En hij zond hem naar zijn huis,
zeggend:
Ga het dorp niet binnen.

Noten

  1. De NBV en de Naardense Bijbel vertalen met meer logica: Ik zie de mensen. Het zijn net bomen. Maar ze lopen rond!↩︎
  2. Valt er nog iets te doen met dat διαβλέπω en ἐμβλέπω? Zou je daar ‘doorzien’en ‘inzien’ van kunnen maken? Iets als: “Daarmee is hij genezen met doorzicht en helder inzicht in alles”↩︎
Scroll naar boven