Marcus 6,6-13

Vertaling

6
Hij ging lerend rond in de dorpen
7
Hij riep de twaalf bij zich
en begon hen uit te zenden, twee aan twee,
en gaf hen gezag over de onreine geesten
8
hij gebood hen niets mee te nemen op weg
behalve alleen een staf:
geen brood, geen rugzak, geen geld op zak
9
wel sandalen aandoen,
maar: trek niet twee onderkleden aan!
10
En hij zei tot hen:
waar je ook maar een huis binnengaat
houd daar verblijf tot je vandaar weer weggaat;
11
als een plek jullie niet ontvangt
en ze niet naar jullie horen:
wanneer je daar vandaan trekt,
schudt dan het stof af dat onder je voeten zit
hen tot een getuigenis.
12
En ze vertrokken
en verkondigden dat men zich zou omkeren;
 
13
ze wierpen vele demonen uit,
zalfden vele zieken met olie
en behandelden (hen).
Scroll naar boven