het gezaaide woord

Vertaling

1
Weer begon hij te onderwijzen1 bij de zee2 ;
er verzamelde zich bij hem
zo’n grote menigte,
dat hij in een boot stapte
en ging zitten, op de zee3 ;
– en heel de menigte –
ze waren bij de zee op de aarde4 .
2
Met gelijkenissen onderwees hij hun,
omstandig5 ;
hij zei tegen hen in zijn onderwijs:
3
Hoort!
Zie, uit ging de zaaier om te zaaien;=
4
en het geschiedde bij het zaaien:
er viel wat langs de weg,
de vogels kwamen en aten het op;=
5
het andere viel op het gesteente,
waar het niet veel aarde had;
gelijk6 liep het uit,
omdat het in de aarde geen diepte had;
6
toen de zon opkwam, verschroeide het,
en omdat het geen wortel had
verdroogde het;
7
nog weer ander viel tussen de distels,
de distels kwamen op en verstikten het,
en vrucht gaf het niet;
8
het andere viel in goede aarde7,
gaf vrucht al groeiend en gedijend;
het droeg tot dertig-, zestig-, en honderdvoud8 .
9
Toen zei hij:
wie oren heeft om te horen, die hore!

Noten

  1. διδάσκω – Naastepad in Menswording (pag.96-102): “leraren”↩︎
  2. θάλασσα – zee nl. van Galilea zoals in 1:16 Naastepad: “getemde wateren … die vergaderd zijn”↩︎
  3. Naastepad : “heer en meester van de chaos”↩︎
  4. tegenstelling: θάλασσα (3x) en ἡ γῆ (4x) – zee en land, maar met het oog op 5 en 8 is hier niet met “land”, maar met “aarde” vertaald↩︎
  5. πολλά – ook mogelijk: vele dingen↩︎
  6. met het oog op 1:3 “gelijkmaken”, kan de woordspeling gehandhaafd blijven↩︎
  7. gezien de staande uitdrukking “in goede aarde vallen” is hier het lidwoord weggelaten, hoewel het er in het Grieks wel staat↩︎
  8. Cf. Gen. 26:12 Naastepad: “Er is een zoon die volledig voldoet aan deze parabel… Jezus … zelf is door God gezaaid als zijn woord, als zijn zoon”↩︎
Scroll naar boven