Marcus 13,14-27

Vertaling

14
Wanneer jullie ‘de gruwel van de verwoesting’1
zien staan waar het niet moet
-laat wie leest het begrijpen2
laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.3
15
Laat wie op het dak van zijn huis is, niet naar beneden komen
of zijn huis binnengaan om iets mee te nemen.
16
Laat wie op de akker is niet terugkeren4 om zijn kleren mee te nemen.
17
Wee wie zwanger zijn en wie zogen in die dagen.5
18
Bid dat het niet in de winter geschiedt.
19
Want die dagen zullen een verdrukking zijn
zoals er niet geschied is vanaf het begin van de schepping6
die God geschapen heeft,
tot nu toe
en ook niet meer geschieden zal.
20
Als de Heer de dagen niet had verkort,
zou geen vlees gered zijn;7
maar omwille van de uitverkorenen
die hij heeft uitverkoren8
heeft hij de dagen verkort.
21
Wanneer dan iemand tot jullie zegt:
‘Kijk hier, de gezalfde, kijk daar!’
vertrouw het niet.
22
Opstaan zullen namaakgezalfden9
Zij zullen tekenen en wonderen doen om, zo mogelijk,
de uitverkorenen op een dwaalspoor te zetten.
23
Kijk uit, jullie,
ik heb jullie alles van te voren gezegd.
24
Maar in die dagen na die verdrukking
zal de zon verduisterd worden,
de maan zal haar lichtglans,10 niet geven11
25
de sterren zullen uit de hemel vallen
en de machten in de hemel zullen wankelen.12
26
Dan zullen zij de mensenzoon13 zien komen in de wolken
met veel macht en glorie.
27
Dan zal hij de boodschappers zenden
en zijn uitverkorenen verzamelen vanuit de vierwindstreken
vanuit het uiterste van de aarde tot aan het uiterste van de hemel.14

Noten

 1. Dan 12,11↩︎
 2. ik zou liever ‘verstaan’ zeggen, maar of dat kan met ἀναγινώσκω?↩︎
 3. Met Kees Meijer, 2009: ‘Het is een rede, daarom zou de tekst eigenlijk extra moeten inspringen, maar het valt niet op omdat er geen stuk buiten de redevoering staat, vandaar maar niet extra laten inspringen.’↩︎
 4. ‘naar achteren’ zit in ’terug’↩︎
 5. of: ‘de vrouwen die zwanger zijn en zogen’ of ‘de zwangeren en de zogenden’↩︎
 6. Dan. 12,1↩︎
 7. NB: zou niemand van alle vlees; NBV: geen enkel mens.↩︎
 8. ἐκλεκτός, adj. m.acc.pl., bijna overal vertaald met ‘uitverkiezen’ en ‘uitverkorenen’; de keuze van de onbekende vertaler van 2006 voor het ‘gewonere’ woord ‘uitgekozenen’ en ‘uitkiezen’ stemt meer tot nadenken. Maar ‘uitkiezen’ lijkt me toch te willekeurig. Dus vertaal ik wel met ‘uitverkorenen’en ‘uitverkiezen’, maar dan met een aantekening dat het niet gaat om een beter soort mensen, die gekozen zijn, maar om uitverkiezen tot, tot verantwoordelijk leven. Zie, in het spoor van Levinas, bv Theo de Boer.↩︎
 9. of nep-, schijngezalfden, nep-, schijnprofeten↩︎
 10. of met NB: schijnsel↩︎
 11. Jes. 13:10↩︎
 12. Jes. 34,4↩︎
 13. of met de onbekende vertaler van 2006: ‘de zoon van de mens’.↩︎
 14. Deut. 30,4↩︎
Scroll naar boven