de schreeuw

Vertaling

46
Dan komen ze in Jericho.
En terwijl hij met zijn leerlingen en een flinke menigte
uit Jericho wegtrekt,
was de zoon van Timeus, Bartimeus,
een blinde bedelaar,
aan de kant van de weg gezeten.
47
Toen hij hoorde: Jezus, de Nazarener, is er!,
begon hij te schreeuwen en zegt:
48
Zoon van David, Jezus, ontferm u over mij!
En velen bestraften hem, opdat hij zou zwijgen.
49
Maar hij schreeuwde des te meer:
Zoon van David, ontferm u over mij!
En Jezus stond stil en zei:
Roep hem!
Zij roepen de blinde, zeggend:
Houd moed, sta op, hij roept je!
50
Toen wierp hij zijn mantel af,
sprong hij op en kwam naar Jezus toe.
51
En hem antwoordend, zei Jezus hem:
Wat wil je dat ik zal doen?
De blinde zei tot hem:
Rabboeni, dat ik weer zal zien!
52
En Jezus zei tot hem:
Ga heen, je geloof heeft je behouden.
En dadelijk zag hij weer,
en ging hij hem volgen op de weg.
Scroll naar boven