Jesaja 43,18-25

Vertaling

18
Gedenk niet meer het vroegere,
en het voormalige – overweeg het niet.
19
Zie, ik doe iets nieuws,
nu vangt het aan,
merkt ge het niet?
Ja, ik leg door de wildernis een weg,
door de verlatenheid rivieren.
20
Mij eert het wild gedierte,
de jakhals en de struis,
want ik geef in de wildernis water,
rivieren in de verlatenheid
om mijn uitverkoren volk te drenken.
21
Dit volk heb ik mijzelf gevormd,
mijn lof moest het verkondigen.
 
22
Maar je riep mij niet, o Jacob,
of maakte je je moe om mij, o Israƫl.
23
Geen lam [nog] van je offers bracht je mij,
noch eerde jij me met je offeranden;
ik viel jou niet lastig om een gave,
noch heb ik je vermoeid om wierook.
24
Je hebt me niet voor geld welriekend riet gekocht,
noch met het vet van je offeranden mij verzadigd.
Maar wel deed jij mij moeite met jouw zonden aan,
viel jij me lastig door je overtredingen.
25
Ik, ik ben het die jouw rebellie om mijnentwil tenietdoe
en jouw zonden niet gedenk.
 
Scroll naar boven