Opmaat naar de berg

Vertaling

 
23
Hij ging rond in heel Galilea 1),
zowel door te leren in hun synagogen,
de goede boodschap van het koninkrijk verkondigend,
als door alle ziekte en alle zwakheid onder het volk te genezen.
24
Het ging uit, het gerucht over hem, naar heel Syrië.
Zij brachten hem allen die het slecht hebben,
door veelsoortige ziekten en pijnen bevangen
en van de duivel bezetenen en maanzieken en verlamden;
en hij genas hen.
25
Hem volgden vele menigten uit het land van Galilea
en Decapolis
en Jeruzalem en Judea 2)
en van over de Jordaan.
 
1
) Heel Galilea, in het bijzonder Nazareth/Kafarnaum (4:13,14), maar nu een “uitwijken” tot in heel de provincie Syrië, Decapolis en Transjordanië naar Jesaia 8:23 vv.
Judea en Jeruzalem samen genoemd; zo ook in: Joel 3:6, Matt. 2:1, 3:5, 4:25, Mk. 1:5, Lk. 5:17. Jeruzalem staat in het midden van de vijf.
Scroll naar boven