1 Tessalonicenzen 5,1-11

 


De dag van onze Heer

Hoewel de dag van onze Heer als een dief in de nacht zal komen, hoeven de broeders en zusters niet te vrezen, omdat ze als kinderen van het licht en van de dag zijn toegerust met het borstwapen van geloof en van liefde (metafoor van gerechtigheid), en met de helm van de hoop op heil (een vrouwelijk klinkende metafoor). Ze worden nog eens opgeroepen om te blijven waken.

1
Aangaande de tijden en de gelegenheden,
broeders-en zusters,
hebben jullie geen behoefte
dat jullie (daarover) geschreven worden;
2
want jullie zelf weten heel goed
dat de dag van de Heer zó zal komen:
als een dief in de nacht.
3
Wanneer zij zeggen:
vrede en geen enkel gevaar,
dan komt plotseling verwoesting over hen
zoals de eerste wee1 een zwangere vrouw
en zij zullen geenszins ontkomen.2
4
Jullie echter,
broeders-en-zusters,
jullie verkeren niet in duisternis,
dat de dag jullie zou kunnen overvallen als een dief.
5
Want jullie allen zijn zonen3 van het licht
en zonen van de dag.
Wij zijn niet van de nacht,
noch van de duisternis.
6
Nu dan, laten wij niet slapen
zoals die anderen,
maar laten wij wakker en nuchter blijven.
7
Want wie slapen, slapen ‘s nachts
en wie zich bedrinken4, zijn ‘s nachts dronken.
8
Maar wij die van de dag zijn
laten wij nuchter zijn5
omdat wij bekleed zijn
met het borstpantser van geloof en liefde
en de helm van de hoop6 op heil.
9
Want God heeft ons niet bestemd voor7 toorn
maar voor de verkrijging van heil
door onze Heer,8 Jezus Christus9
10
die is gestorven omwille van ons
opdat, hetzij dat wij waken
hetzij dat wij slapen,
wij samen met hem zullen leven
11
Dus blijf elkaar bemoedigen
en bouwt elkaar op, de één de ander
zoals jullie ook doen.
 

Noten

  1. zo NB; Gr: enkelvoud, de metafoor komt qua getal overeen met het gebruikte meervoud/enkelvoud ervoor↩︎

  2. NBV: vluchten is dan onmogelijk, waardoor de parallelle formulering wordt doorbroken↩︎

  3. SV, NB, NBV: kinderen, Grieks: zonen, zo Elberfelder Bibel, NAS, vgl. Gal. 3:26-28↩︎

  4. Grieks: ook hier tweemaal meervoud, NBV vertaalt dit beide keren in enkelvoud↩︎

  5. NBV: op onze hoede zijn↩︎

  6. Grieks: geen lidwoord, evenmin als bij geloof en liefde. vergelijk 1Tess. 1:3↩︎

  7. Grieks: letterlijk gesteld tot↩︎

  8. Grieks: persoonlijk voornaamwoord is tussengevoegd↩︎

  9. in sommige ms ontbreekt Christus↩︎

Scroll naar boven