1 Tessalonicenzen 4,9-12

 


Van God geleerd

9
Met betrekking tot de onderlinge liefdeband
is het niet nodig jullie te schrijven.
10
Immers, jullie hebben je door God
laten leren elkaar lief te hebben.
Want zo hebben jullie ook gehandeld
naar de broeders-en-zusters in heel Macedonie.
Toch moedigen wij jullie aan,
broeders-en-zusters,
(daarin) nog overvloediger te worden,
11
en er ook een eer in te stellen
om een rustig leven te leiden,
voor jullie eigen zaken zorg te dragen,
en eigenhandig arbeid te verrichten,
12
zoals wij jullie hadden opgedragen.
Dat jullie je zo tegenover buitenstaanders
voorbeeldig zullen gedragen
en van niemand afhankelijk zijn.
Scroll naar boven