Titus 2,11-14

Vertaling

Want verschenen is de genade van God
bevrijdend voor alle mensen,
om ons op te voeden
de goddeloosheid
en de wereldse begeerten
af te zweren,
en om in dit tijdsgewricht
verstandig, rechtvaardig
en godvruchtig te leven,
in de verwachting van de zalige hoop
en de verschijning van de glans
van onze grote God
en van onze bevrijder Jezus Christus,
die zichzelf gegeven heeft ter wille van ons,
om ons vrij te maken van alle bandeloosheid
en voor zich te reinigen een eigen volk,
ijverig in goede werken.
Scroll naar boven