Lucas 4,14-21

Vertaling

14
Jezus keerde terug in de kracht van de geest naar Galilea.
De roep over hem ging uit door heel die omgeving.
15
Hij leerde in hun synagogen
en werd door allen verheerlijkt.
16
Hij kwam naar Nazareth waar hij is opgegroeid
en hij ging, zoals zijn gewoonte is,
op de dag van de sabbat
binnen in de synagoge.
en stond op om voor te lezen.
17
Hem werd het boek van de profeet Jesaia gegeven.
Hij rolde het boek open en vond de plaats waar geschreven staat:
19
‘De geest van de HEER op mij, daarom heeft hij mij gezalfd.
Om het evangelie te brengen aan armen heeft hij mij gezonden;
om bevrijding uit te roepen voor gevangenen en het gezicht voor blinden;
om de verdrukten in vrijheid weg te zenden,
om een welgevallig jaar van de HEER uit te roepen.’
20
Hij rolde het boek op, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
De ogen van allen waren op hem gericht.
21
Hij begon tegen hen te zeggen:
‘Heden is dit geschrift vervuld in jullie oren’.
Scroll naar boven